English Bulgarian Italian German French +359 887 92 57 37
Как се лекуват зъбки при деца на 1 г.и 8 м.?

Как се лекуват зъбки при деца на 1 г.и 8 м.?

Anonymous asked 03/11/2015
  1. kavident Staff 04/11/2015
    Здравейте, ако детето е спокойно биха могли да се използват конвенционални методи на лечение. Ако не, лечението се осъществява под пълна анестезия.

Please login or Register to Submit Answer

Author Info